KontaktKontakt
Noetis
stowarzyszenie do spraw prognostyki predyspozycyjnej

Přívozská 10 (drugie piętro)
Ostrava 1

Komórka: + 420 777 740 714
e-mail: dobrowolna@seznam.cz

Parking:
możliwość korzystania z podziemnego
parkingu DT Laso lub parkingu
naprzeciwko teatru im J. Myrona.

Wstęp do prognostyki predyspozycyjnej

Problemy, choroby i wypadki nie spadają z nieba.  Predyspozycje do nich kształtują się w człowieku przez wiele stuleci. Są w nim zakodowane. Nowa dyscyplina – prognostyka predyspozyyjna – opanowała informatykę, dzięki której jest w stanie odczytać w człowieku jego genetyczne i inne predyspozycje. Dane zawierają najważniejsze informacje o tym, z czym człowiek przychodzi na świat, a także o tym, kiedy i z jakiego powodu z tego świata prawdopodobnie odejdzie. Co i kiedy będzie stanowić dla niego największe zagrożenie… Nie widzimy powodu, dla którego człowiek przez wiele lat miałby czekać na chwilę, w której pojawi się zagrożenie. Odkrywszy niekorzystne predyspozycje, zmieniamy je poprzez dokonanie korekty ich nieprawidłowego zakodowania.

Rozwijamy dyscyplinę, dzięki której można człowieka poznać jako całościowy system. Tylko tak jesteśmy w stanie skutecznie go „naprawiać“ i udoskonalać. To zaś dla zdrowia i życia ludzkiego jest sprawą najwyższej wagi.

Usługi

Wizyta podstawowa

Wizyta podstawowa obejmuje świadczenia prognostyki predyspozycyjnej dotyczące życia klienta, jego zdrowia, odporności. Określane są też predyspozycje fizyczne i psychiczne, możliwości organizmu, istotne cechy charakteru, skłonność do zachorowań, podatność na zagrożenia przez klątwy czy inne wpływy z zewnątrz, stan środowiska, w którym klient żyje, zdolność dostosowania się klienta do czynników tak pozytywnych jak i negatywnych, niesprzyjające programy pochodzące z przeszłości.

Wykryte niekorzystne wpływy obce oraz ewentualne predyspozycje do ulegania chorobom lub innym negatywnym zjawiskom są w ramach wizyty podstawowej usuwane bądź korygowane.

Rodzaje świadczonych usług

problemy zdrowotneOkreślane są predyspozycje fizyczne i psychiczne klienta, mające wpływ na jego stan ogólny oraz na problemy zdrowotne.

testy dotyczące partnerstwaNie chodzi wyłącznie o partnerstwo życiowe, ale także relacje partnerskie w pracy, w zespole sportowym, w działalnościach różnego rodzaju. 

testy inteligencjiNie pokrywają się z testami psychologicznymi.

predyspozycje talentoweSą  przydatne zwłaszcza przy wyborze kierunku studiów lub zawodu.

predyspozycje charakterologiczne i osobowościoweChodzi o właściwości, które umożliwiają lub utrudniają wykorzystanie i rozwijanie talentu.

wpływy lokalneWpływy czynników występujących w otoczeniu klienta.

obce wpływy negatywneProgramy tłumiące (klątwy), obce wpływy zawarte w przedmiotach.

wypadki, zranienia, awariePrognostyka predyspozycyjna je przewiduje a następnie koryguje predyspozycje tak, by klient nie doznał uszczerbku.

bezpłodnośćUdoskonalanie człowieka, pozbawianie go programów tłumiących i przywracanie jego zdolności naturalnych pomaga parom, które dzieci mieć mogą, ale pomimo starań ich nie mają.

kamienie szlachetne, metale, kolory, amuletyChodzi o to, by wybrać właściwy kamień, metal, kolor. Do amuletu zakodowany zostaje program obronny.