rss
Aktuality na našem webuAktuality na našem webu
Z organizačních důvodů bude nový Základní kurz dispoziční prognostiky TA Ostrava otevřen v únoru 2022.
Více informaci u paní Lenky Tiokové.
19. 08. 2021
NOETIS z.s., ochranné známky a autorská práva.

Informace pro klienty a veřejnost

Dispoziční prognostika Dispoziční prognostik jsou chráněné pojmy registrované u úřadu průmyslového a duševního vlastnictví České republiky s platností na území EU. Tyto ochranné známky jsou ve výhradním vlastnictví společnosti NOETIS z.s se sídlem v Ostravě.

Užívat zákonem chráněné pojmy Dispoziční prognostik a Dispoziční prognostika mohou pouze členové společnosti NOETIS, kteří získali potřebnou kvalifikaci a tím oprávnění poskytovat služby pro veřejnost. Aktuální seznam dispozičních prognostiků, jejich hodnosti a místa poskytování služeb jsou uvedeny na webových stránkách NOETIS.
Jakékoli užívání zákonem chráněných pojmů Dispoziční prognostik a Dispoziční prognostika, mimo oprávněné poskytovatele služeb pod záštitou společnosti NOETIS, je porušením zákona o ochraně průmyslového a duševního vlastnictví. Společnost NOETIS je také výhradním vlastníkem a uživatelem autorských práv k veškerému odbornému dílu, literární tvorbě a originálních pomůcek, jež byly vytvořeny, vydány a realizovány pod ochranou a záštitou společnosti NOETIS od jejího založení v roce 1990, v době založení společnosti Psychonia. Později přejmenována na valné hromadě na společnost NOETIS. Jakékoli nakládání ve formě kopírování, citací, vydávání, prezentování či osvojování odborného a poetického díla drženého ve výhradním užívání společností NOETIS a jejich členů je protizákonné a tudíž trestné. Veškeré dokumenty, smlouvy a ochranné známky jsou ve výhradním vlastnictví společnosti NOETIS z.s a jejich členů se sídlem v Ostravě, Přívozská 10, Česká Republika, a uloženy v archivu společnosti.
V případě, že nebudete mít jistotu, zda jste navštívili Dispozičního prognostika oprávněného poskytovat služby, zavolejte ihned na ústředí společnosti NOETIS, tel.: 777 801 070, kde vám rádi poskytneme informace o službách, členech NOETIS a místech, kde naši Dispoziční prognostici pracují. 

Za společnost NOETIS z.s 

Prezident společnosti Petr Matušek
11. 02. 2020
Přístup do FÓRA pro registrované uživatele.
Vážení uživatelé, kliknutím na link se dostanete na stránky fóra, kde se můžete přihlásit. Ti, kteří se přihlašují poprvé, by si měli změnit heslo a aktualizovat údaje ve správě profilu.
22. 03. 2017

Služby

Základní klientela

Základní klientela obsahuje otázky týkající se života, zdraví, odolnosti. Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, možnosti organismu, hlavní povahové rysy, náklonnost k onemocnění, odolnost systému proti kletbám a jiným vnějším ohrožením, stav prostředí klienta, přizpůsobivost klienta vůčí kladným a záporným vlivům, negativní programy z minulosti.
Zjištěné nepříznivé cizí vlivy a event. dispozice k podléhání nemocem nebo jiným negativním jevům jsou v rámci základní klientely odstraňovány nebo upravovány.

Druhy poskytovaných služeb

zdravotní potíže - Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, které mají vliv na jeho celkový stav i na konkrétní zdravotní potíže. 

testy partnerství - Nejde jen o partnerství pro život, ale také partnerství v práci, ve sportovním týmu, v různých akcích.

testy inteligence - Nejsou totožné s psychologickými.

talentové testy - Zejména při volbě životního povolání, při změně oboru či práce.

povahové dispozice - Umožňující nebo ztěžující uplatnění a rozvíjení talentu.

vlivy lokalit - Vhodnost lokalit a prostředí, ve kterých klient žije.

cizí nepříznivé vlivy - Útlumové programy (kletby), cizí vlivy obsažené v předmětech.

úrazy, havárie, nehody - DIP je předvídá a následně dispozice mění, aby klient nebyl poškozen.

kameny, kovy, barvy, látky - Vhodnost pro toho kterého člověka.

neplodnost - Zdokonalování člověka, zbavování ho útlumů a navracení do jeho přirozenosti pomáhá párům, které mohou mít děti, ale stále je nemají.

amulety - Jsou založeny na nošení afinitního kamene, kovu a barvy. Je do nich naprogramován obranný program.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DIPu

Služby dispoziční prognostiky pro klienty může poskytovat pouze oprávněný dispoziční prognostik DPN s hodností samostatný DPN. Pro uplatnění služeb DIPu je povinen každý DPN vlastnit živnostenský list dle živnostenského zákona a atestační osvědčení, vydané společností NOETIS z.s., potvrzující odbornou způsobilost poskytování služeb DIPu. Každý dispoziční prognostik je samostatně a plně odpovědný za poskytování služeb pro veřejnost.

 

Dispoziční prognostikové oprávněni poskytovat služby pro veřejnost


Prezident společnosti        

Matušek Petr - Hlavní garant DPN   


Spustová Magdalena         - Vrchní garant DPN 


Sochorková Eva         - Vrchní garant DPN

                                                    

Martincová Jaroslava - Vrchní garant DPN  

               

 


Odborný garant DPN


Boháčová Marie                                                

Čižmáriková Alica


Knotek Jozef

Kupcová Helena

Pavlenková Slavomíra

Pavlík Jiří

Pavlík Milan

Špaček Martin

Šnajdr  Radovan

Tioková Lenka

Žišková Ilona

                          
Samostatný DPN
Badová Alexandra
Baltová Renata
Čechová Marie
Friedl Petr 
Gombala Radomír
Illéšová Daniela
Jaloviarová Viera
Jílek Pavel
Konečná Anna
Košturiaková Zuzana
Kováč Vladimír
Kubíková Stanislava
Kunderová Marcela
Mertová Milada
Mjartan Ivan
Moravčík Jozef
Nieslaniková Gabriela
Padyšáková Alžbeta
Pafková Miroslava
Prymusová Jiřina
Przezwiecki Jan
Říhová Anna
Saaková Lenka
Šťastný Jaroslav
Taube Edita
Tkáč Jan
Trenčanová Patricia
Vášová Daniela
Záhonová Janka
Źilinčíková Zuzana

DPN - dispoziční prognostik
DIP   - dispoziční prognostika

Zde si můžete stáhnout cenník služeb