Akademie se nacházi zdeAkademie se nacházi zde
Místa, kde najdete naše akademieMísta, kde najdete naše akademie
rss
Aktuality na našem webuAktuality na našem webu
Z organizačních důvodů bude nový Základní kurz dispoziční prognostiky TA Ostrava otevřen v únoru 2022.
Více informaci u paní Lenky Tiokové.
19. 08. 2021
NOETIS z.s., ochranné známky a autorská práva.

Informace pro klienty a veřejnost

Dispoziční prognostika Dispoziční prognostik jsou chráněné pojmy registrované u úřadu průmyslového a duševního vlastnictví České republiky s platností na území EU. Tyto ochranné známky jsou ve výhradním vlastnictví společnosti NOETIS z.s se sídlem v Ostravě.

Užívat zákonem chráněné pojmy Dispoziční prognostik a Dispoziční prognostika mohou pouze členové společnosti NOETIS, kteří získali potřebnou kvalifikaci a tím oprávnění poskytovat služby pro veřejnost. Aktuální seznam dispozičních prognostiků, jejich hodnosti a místa poskytování služeb jsou uvedeny na webových stránkách NOETIS.
Jakékoli užívání zákonem chráněných pojmů Dispoziční prognostik a Dispoziční prognostika, mimo oprávněné poskytovatele služeb pod záštitou společnosti NOETIS, je porušením zákona o ochraně průmyslového a duševního vlastnictví. Společnost NOETIS je také výhradním vlastníkem a uživatelem autorských práv k veškerému odbornému dílu, literární tvorbě a originálních pomůcek, jež byly vytvořeny, vydány a realizovány pod ochranou a záštitou společnosti NOETIS od jejího založení v roce 1990, v době založení společnosti Psychonia. Později přejmenována na valné hromadě na společnost NOETIS. Jakékoli nakládání ve formě kopírování, citací, vydávání, prezentování či osvojování odborného a poetického díla drženého ve výhradním užívání společností NOETIS a jejich členů je protizákonné a tudíž trestné. Veškeré dokumenty, smlouvy a ochranné známky jsou ve výhradním vlastnictví společnosti NOETIS z.s a jejich členů se sídlem v Ostravě, Přívozská 10, Česká Republika, a uloženy v archivu společnosti.
V případě, že nebudete mít jistotu, zda jste navštívili Dispozičního prognostika oprávněného poskytovat služby, zavolejte ihned na ústředí společnosti NOETIS, tel.: 777 801 070, kde vám rádi poskytneme informace o službách, členech NOETIS a místech, kde naši Dispoziční prognostici pracují. 

Za společnost NOETIS z.s 

Prezident společnosti Petr Matušek
11. 02. 2020
Přístup do FÓRA pro registrované uživatele.
Vážení uživatelé, kliknutím na link se dostanete na stránky fóra, kde se můžete přihlásit. Ti, kteří se přihlašují poprvé, by si měli změnit heslo a aktualizovat údaje ve správě profilu.
22. 03. 2017

TA Slovensko

Vitajte na stránkach Telestézickej
akadémie Slovensko

Na tejto stránke sa dozviete informácie Telestézickej akadémie Slovensko / dále jen TA/ o termínoch vzdelávania v jednotlivých stupňoch, o pripravovaných základných kurzoch dispozičnej prognostiky, prednáškach, besedách pre verejnosť a ďalších aktivitách.

Základný kurz TA otvárame vždy vo februári a v septembri v danom roku podľa záujmu.

Vzdelávanie v rámci akadémie prebieha v Malackách a Senci.  Záujemcovia o vzdelávanie sa stávajú členmi spoločnosti NOETIS.

Odborným garantom  TA Slovensko je Magdaléna Spustová Vrchný garant DPN

Štúdium na TA je tvorené týmito stupňami vzdelávania:

  • Základný kurz (ZAK) – 1 semester, nezáväzný k štúdiu, slúžiaci na oboznámenie sa so štúdiom,
  • Základný stupeň (ZS) – 2 semestre,
  • Stredný stupeň (STS) – 4 semestre,
  • Vyšší stupeň (VSS) – 2 semestre,

Každý semester je ukončený overovacími skúškami a každý stupeň postupovými skúškami.

Základný kurz (ZAK)

Ide o záujmové štúdium, ktoré umožňuje svojim obsahom pokračovanie v štúdiu na TA spoločnosti NOETIS, čo je škola výberová, jedinečná svojho druhu u nás. Prihlášku do ZAKu môžete stiahnuť tu.

Program ZAKu:

- Telestézická informatická metóda.
- Praktická výučba ovládania telestézického indikátora (tzv.virgule).
- Metóda autoregulácie a duševná sila.
- Prehlad ezoterických smerov.
- Filozofický rozmer DIPu.


Na TA Slovensko pôsobia nasledovní Dispoziční prognostici:

  • Magdaléna Spustová Vrchný garant  DPN                                 
  • Vladimír Kováč           Samostatný   DPN                               
  • Jozef Knotek               Garant oboru    DPN         
  • Helena Kupcová       Garant oboru  DPN                                      
  • RNDr.Daniela Illéšová,CSc.  Samostatný   DPN

DPN - dispoziční prognostik

Kontakt:

Magdaléna Spustová :   00421 905 241 705

Helena Kupcová :           00421 904 429 844

E-mail:  slovenskaTA@gmail.com